LUCKY HAND
Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand
Annie, Association to support children with handicap – Radial Club Hand     Project Annie
TRANSPARENTNÍ ÚČET A FORMULÁŘ PRO ODEČET DANĚ

Fio banka, a.s.
IBAN: CZ1220100000002500907126
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Děkujeme všem za poskytnuté finanční dary!

DÁRCOVSTVÍ, ODEČET Z DANÍ

Nezisková organizace Lucky Hand z.s. (dříve Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand), IČO: 04540093, je osvobozena od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši na pokrytí účelu tohoto spolku.

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit daňová zvýhodnění a snížit tak svoji daňovou povinnost (viz Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.). Tento nárok může uplatnit jak fyzická, tak právnická osoba.

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

1) Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za kalendářní rok odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

2) Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmů): Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za kalendářní rok odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.


FORMULÁŘ PRO PRO ODEČET DANĚ

Potvrzení o přijetí daru Vám na vyžádání rádi zašleme po vyplnění a zaslání FORMULÁŘE PRO ODEČET DANĚ.

Formulář nám prosím vyplněný zašlete na email: info@anickakralova.cz

Potvrzení o přijetí daru zasíláme 1x měsíčně nebo dle domluvy.