LUCKY HAND
Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand
Annie, Association to support children with handicap – Radial Club Hand     Project Annie
ZALOŽENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A WEBU ANICKAKRALOVA.CZ

Dobrý den, jsme rodiče malé Aničky Králové, která se nám narodila s velmi vzácnou vrozenou vadou tzv. radiální aplazií. Na podzim roku 2015 jsme se proto rozhodli založit neziskovou organizaci s názvem „Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand“ (dnes Lucky Hand z.s.), a to za účelem podpory dětí s tělesným postižením pohybového ústrojí, zejména osob s tzv. radiální aplazií/dysplazií a dalších přidružených vad, které zahrnuje tzv. Radial Club Hand.

Dalším účelem tohoto spolku je poradenská a informační činnost v oblasti zdravotní, rehabilitační, sociální a pedagogické péče o děti se speciálními potřebami, a to včetně péče nehrazené z běžného zdravotního a sociálního pojištění. V neposlední řadě nám jde také o propagaci a prosazování principů občanské společnosti, a to především principů odpovědnosti, dobročinnosti a charity.

Dne 12. listopadu 2018 došlo ke změně názvu spolku z původního názvu: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand na nový název: Lucky Hand z.s. Ke změně názvu došlo pro zjednodušení prezentace spolku a jeho širšího cílení na děti s handicapem nejenom v ČR, protože nás oslovují také zahraniční rodiny.

Aktuálním cílem spolku je PROJEKT ANIČKA

Tyto webové stránky vznikly pro potřebu naší organizace, jako prostředek pro medializaci veřejné sbírky pořádané naší organizací Anička, spolek na podporu dětí s handicapem - Radial Club Hand, a také jako informační portál pro všechny, kteří hledají pomoc nebo informace o radiální aplazii nebo dalších přidružených vadách.

Proto, pokud čekáte nebo se vám již narodilo dítě s radiální aplazií nebo dalšími přidruženými vadami zahrnující Radial Club Hand, prosím neváhejte a kontaktujte nás na emailu info@anickakralova.cz. Rádi vám pomůžeme, předáme naše zkušenosti a poradíme.

Vítáme jakoukoliv pomoc s medializací sbírky a prosíme vás o sdílení na sociálních sítích, děkujeme!
facebook.com/anickakralova.czHLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU

Účel spolku Lucky Hand z.s. (původní název: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand) je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:

  • organizace a přímé realizace projektů na podporu osob s vrozenou vývojovou vadou radiální aplazií a dalšími přidruženými postiženími,
  • vyvíjení činnosti k získávání finančních prostředků, materiálních darů a příspěvků na podporu činnosti spolku a jeho projektů, v souladu s cíli spolku,
  • vyhledávání spolupráce s odborníky z různých oblastí, kteří se věnují potřebám dětí se speciálními potřebami, zejména vyhledávání informací a spolupráce v oblasti chirurgie ruky a specializovaných pediatrických ortopedických pracovišť po celém světě, včetně shromažďování informací o terapii radiální aplazie, operativních řešeních a rehabilitace,
  • zajišťování a poskytování finanční podpory dle zákona pro sociální, zdravotnické, humanitární a charitativní účely v souladu s cíli spolku,
  • vytváření a provoz webové prezentace na podporu cílů spolku,
  • prosazování a propagace zkvalitňování zdravotní a sociální péče o děti s vrozenou vývojovou vadou radiální aplazií a přidružených vad s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů.

Název spolku je: Lucky Hand z.s. (původní název: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand)
IČO: 04540093, Datum zápisu: 10. listopadu 2015, Spisová značka: L 20970 vedená u Krajského soudu v BrněVEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANIČKU

Jako nezisková organizace Lucky Hand z.s. (původní název: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand), IČO: 04540093, jsme podali žádost o registraci veřejné sbírky u Krajského úřadu v Brně, který nám vydal osvědčení o sbírce, vedeno pod Č.j.: JMK/123402/2016.

Transparentní účet k veřejné sbírce pro Aničku je založen u Fio banky, a.s., číslo transparentního účtu veřejné sbírky je 2500907126/2010.